23 februari, 2019

Kungsörnsinventering 2019

Nu är det dags igen för kungsörnsinventering!
De datum vi planerat för gemensamma inventeringsinsatser när det gäller kungsörn i år är lördagen den 2 mars för södra delen av länet respektive lördagen den 9 mars för norra delen. Reservdagar vid dålig väderlek är söndagarna 3:e respektive 10:e.

Det är inte lika mycket snö i markerna nu som för ett år sedan, men ändå är många vägar är oframkomliga och det krävs skidor om man ska en bit från väg. Men som alltid finns det vägar som är plogade och vi kommer att reka lite spaningsplatser och farbara vägar innan det är dags så vi har lite koll på vart det går att ta sig fram etc.
Ni som varit med och inventerat tidigare kanske har favoritställen där ni vill sitta – meddela mig i så fall så att vi kan få en bra spridning och slippa för mycket överlappning. Det har varit två bra häckningsår och det är redan örnar som spelflyger, så vi får hoppas på en bra inventering.

Vet ni fler som ni tror är intresserade av att inventera kungsörn så sprid meddelandet vidare. Vill ni spana i södra delen eller norra delen båda lördagarna så går givetvis det också bra.


Mvh
Calle Zetterlund
P.S Ni som fått nyhetsbrev från Kungsörn Sverige får notera att årets Kungsörnssymposium är den 27 – 29 september, inte oktober som det står i nyhetsbrevet.