Fågellokaler

Nummer 1-2012 av Fåglar i X-län innehåller en lokalguide för Gävleborgs län.
Det går bra att ladda hem detta nummer som en .pdf fil <Fix_2012_1>

Vill du ha detta nummer av FiX finns till försäljning för 50 kr (tidning + porto).

Gör så här för att beställa:

  1. Sätt in 50kr på GLOF:s plusgiro 38 07 47-6
  2. Ange namn och adress

 

Gävle Fågelklubb har på sin hemsida fågellokalerna beskrivna här

Hudiksvallsregionens Fågelklubb har på sin hemsida fågellokalerna beskrivna här

Söderhamns Fågelklubb har på sin hemsida fågellokalerna beskrivna här