Riksinventering

Dvärgmås, Foto: Olle Thyrestam

Sveriges ornitologiska förening (SOF) utser varje år en eller flera arter som s.k. riksinventeringsarter

 

Riksinventeringarna har pågått sedan 1969 med avbrott 1981-1993 med undantag för 1984. 

 

På 2000-talet lever konceptet vidare. Syftet med riksinventeringen är att med ornitologers gemensamma ansträngningar få fram data för arter där den allmänna rapporteringen eller andra inventeringar inte ger tillräckligt med uppgifter. 

 

En idealisk riksinventeringsart är en art som förekommer över i stort sett hela landet, som inte är alltför vanlig men heller inte alltför ovanlig.

Riksinventringsart