Hur man rapporterar

Knölsvan, Foto: Olle Thyrestam

1. I första hand använd Artportalen när du rapportera in de arter du observerar. Artportalen är en oberoende samlingsplats för fynd av arter och är öppen för alla.
Bekanta dig med Artportalen och se fördelarna med systemet. Lämnar du din rapport till artportalen behöver du inte rapportera på annat sätt. Förutom att det underlättar arbetet vid sammanställningen ingår en observation rapporterad till artportalen omedelbart i ett större sammanhang och alla intresserade kan ta del av den. Till artportalen finns en manual som beskriver hur rapportering sker.
Vill du ha hjälp att komma igång med artportalen, kontakta gärna supporten för Artportalen <länk>.


2. I andra hand, skriv ned dina observationer och skicka via e-post eller på vanligt papper och sänd dem till sammankallande för respektive landskap eller till föreningens postadress.

3. I tredje hand, kontakta någon av oss i rapportkommittén via telefon och meddela muntligt.

För att respektive fynd skall hinna publiceras skall rapporterna vara rapportmottagaren tillhanda senast 31 januari efterföljande år.