Fix arkiv

Nedan publiceras lite äldre utgåvor av tidningen Fåglar i X-län (Fix). Syftet är att göra innehållet sökbart. Innehållsförteckningarna för de publicerade utgåvorna finns nedan.

2010:1 <länk till tidningen>
•Styrelsens sida (Mats Axbrink), sid 3
•Skogsskydd i Gävleborgs län, (Andreas Wedman), sid 4
•Lantbrukare är nyckeln till mångfald, (Sönke Eggers, Sören Eriksson), sid 13
•Något om sångsvanarna vid nedre Dalälven, (Per Aspenberg), sid 18
•Vitvingad trut, (Martin Alexandersson), sid 22

2009:4 <länk till tidningen>
•Styrelsens sida, (Mats Axbrink), sid 87
•Skäggtärna ny art för Hälsingland, (Thomas Tiger), sid 88
•Tuvsnäppa – förstagångsfynd för Hälsingland, (Stefan Persson, Mats Axbrink), sid 91
•Korttålärka – förstagångsfynd för Hälsingland, (Mats Axbrink), sid 93
•Två vindkraftprojekt där hänsyn tas till kungsörnarna, (Calle Zetterlund), sid 95
•Kustfågelrapporten klar, sid 97
•Brun kärrhök är riksinventeringsart 2010, sid 100
•Riksinventering av berguv. Sammanställning av inventeringen 2009, (Stig Norell), sid 101

2009:3 <länk till tidningen>
•Fågelrapport för Gästrikland 2008

2009:2 <länk till tidningen>
•Styrelsens sida, (Mats Axbrink), sid 31
•Örngruppens verksamhet 1978-2009, (Per Aspenberg), sid 32
•Ingen trutdöd i Gävlebukten sommaren 2009, (Per Aspenberg), sid 38
•Pilgrimsfalk 2009, (Calle Zetterlund), sid 44
•Fågelskådarprofil – Helena Persson, (Calle Zetterlund), sid 45
•Kungsörnsinventeringen 2009, (Calle Zetterlund), sid 48
•Sveriges Ornitologiska Förenings policy om vindkraft, sid 49

2009:1 <länk till tidningen>
•Fågelrapport för Hälsingland 2008

2008:4 <länk till tidningen>
•Fågelrapport för Gästrikland 2007

2008:3 <länk till tidningen>
•Styrelsens sida (Mats Axbrink), sid 55
•Januari – en mörk tid (Robert Lindberg), sid 56
•Januarirace 2009 (Martin Alexandersson), sid 61
•Bonusunge hos gråspettarna (Bosse Forsling), sid 62
•Pilgrimsfalken etablerar sig igen i länet (Calle Zetterlund), sid 64
•Kungsörnsinventering 2008 (Calle Zetterlund), sid 70
•Riksinventering av berguv (Mats Axbrink), sid 71
•Tonåriga lavskrikor (Anders Ekholm), sid 73

2008:2 <länk till tidningen>
•Styrelsens sida (Mats Axbrink), sid 31
•Gråspetten (Picus canus) på Ödmorden (Bosse Forsling), sid 32
•Inventering av nattskärra i Hälsingland 2007 (Robert Lindberg), sid 44
•Riksinventering av gråspett i Hälsingland 2007 (Stefan Persson), sid 49

2008:1 <länk till tidningen>
•Fågelrapport för Hälsingland 2007

2007:3 <länk till tidningen>
•Fågelrapport för Gästrikland 2006

2007:2 <länk till tidningen>
•Styrelsens sida (Mats Axbrink), sid 31
•Den tama strandskatan (Martin Alexamdersson), sid 32
•Roskarlen på Eggegrund 1967-2007 (Per Aspenberg), sid 34
•Övergumpsfläcken hos icke juvenila stäpp-, ängs- och blå kärrhökar (Thomas Tiger), sid 43
•Kungsörnsinventeringen 2007 (Per Aspenberg), sid 57

2007:1 <länk till tidningen>
•Fågelrapport för Hälsingland 2006

2006:4 <länk till tidningen>
•Fågelrapport för Gästrikland 2005

2006:3 <länk till tidningen>
•Styrelsens sida (Mats Axbrink), sid 63
•Pilgrimsfalk åter häckande i Gävleborgs län (Calle Zetterlund), sid 64
•Trutdöden i Gästrikland sommaren 2006 (Per Aspenberg), sid 70
•Riksinventering av storskarv 2006 (Per Aspenberg, Mats Axbrink), sid 76
•Örngruppens verksamhet 2004-2006 (Per Aspenberg, Mats Axbrink), sid 86

2006:2 <länk till tidningen>
•Kungsörnsinventering 2006 (Carl-Erik Zetterlund), sid 31
•Kungsörnsymposium 2006 (Börje Dahlén), sid 32
•Riksinventering av silltrut i Hälsingland 2006 (Mats Axbrink), sid 36
•Silltruten i Gästrikland 1971-2006 (Per Aspenberg), sid 43
•Återfynd av silltrutar ringmärkta vid Hälsingekusten (Mats Axbrink, Kenneth Karelius, Lars G Lindström), sid 51

2006:1 <länk till tidningen>
•Fågelrapport för Hälsingland 2005

2005:4 <länk till tidningen>
•Styrelsens sida (Mats Axbrink), sid 131
•Färre gråtrutar drabbade av trutdöden i Gästrikland sommaren 2005 (Per Aspenberg), sid 132
•Förstagångsfynd Rostgumpsvala på Orarna (Anders Johansson), sid 140
•Förstagångsfynd Rostgumpsvala på Hölick (Mats Axbrink), sid 142
•Förstagångsfynd Vassångare i Hillesjön (Anders Johansson), sid 143
•Örnar tågdödade, igen (Mats Axbrink), sid 144
•En ”ny” fågellokal, Karinmossen och Gråtängarna (Sven H Jansson), sid 147
•Nya skärgårdsinventeringar längs Bottenhavskusten (Mats Axbrink), sid 151

2005:3 <länk till tidningen>
•Kungsörn i Gävleborgs län 2005 (Carl-Erik Zetterlund), sid 103
•Örngruppens verksamhet 2004-2005 (Per Aspenberg), sid 104
•Förstagångsfynd av halsbandsflugsnappare i Gästrikland (Patrik Wildjang), sid 109
•Tre lavskrikor (Carl-Erik Zetterlund), sid 112
•Häckningar av storskarv i Gästrikland 2005 (Per Aspenberg), sid 118

2005:1 <länk till tidningen>
•Fågelrapport för Hälsingland 2004

2004:4 <länk till tidningen>
•Styrelsens sida (Mats Axbrink), sid 151
•Det ser inte bra ut för berguven i länet (Mats Axbrink, Stig Norell), sid 152
•Tjugotre år silvertärna (Mats Axbrink), sid 155
•Rapport från Svalanmöte, sid 157
•Fågelskådarporträtt Mats Westberg (Carl-Erik Zetterberg), sid 159
•Inventering av gråhäger i Hälsingland 2004 (Mats Axbrink), sid 163
•Riksinventering av häger i Gästrikland 2004 (Per Aspenberg), sid 167
•Hur stor andel av havsörnarna är ringmärkta? (Per Aspenberg), sid 172

2003:3 <länk till tidningen>
•Örnseminarium, sid 123
•Geografiskt ursprung för örnar sedda på örngruppens utfodringsplatser 1983-2001 (Per Aspenberg), sid 124
•Örngruppens verksamhet 2001-2003 (Per Aspenberg), sid 134
•Återfyndet med stort Å (Pressrealese), sid 138
•Minskad trutdöd i Gästrikland sommaren 2003 (Per Aspenberg), sid 139
•Inventering av skrattmås i Hälsingland 2002 (Mats Axbrink), sid 145
•Flyttningsmönster hos skrattmås från hälsingeskärgården (Mats Axbrink, Kenneth Karelius, Lars Göran Lindström), sid 152
•Kungsörnsgruppen Gävleborg (Carl-Erik Zetterlund), sid 157
•Kungsörnsinventering 8 mars 2003 (Carl-Erik Zetterlund), sid 159

2003:1 <länk till tidningen>
•Styrelsens sida (Mats Axbrink), sid 3
•Fågelrapport Hälsingland 2002, sid 4
•Har fåglar ett eget sökarsystem (Thomas Tiger), sid 56
•Riksinventering av backsvala 2003 (Robert Lindberg), sid 58