Rapportkommittén Gästrikland

Småskrake, Foto: Olle Thyrestam

Sammankallande och rapportmottagare
Vakant

Ledamöter
Per Aspenberg, Gävle
Marcus Bergström, Bergby
Anders Johansson, Gävle
Arvid Löf, Uppsala