Rapportkommittén Gästrikland

Småskrake, Foto: Olle Thyrestam

Sammankallande och rapportmottagare
Per Aspenberg, Gävle
Norråsvägen 44
805 91 Gävle
070-6597479

Ledamöter
Anders Johansson, Gävle
Arvid Löf, Gävle
Sven H Jansson, Gävle
Tore Dahlberg, Gårdskär
Lars Strindberg, Gävle