Fåglar i X-län, FiX

Fåglar i X-län, FiX, utkommer med fyra nummer per år. 
Medlemmar erhåller FiX utan särskild kostnad 
Medlemsavgiften för 2018 är 150 kronor för vuxen och 50 kronor för ungdom upp till 18 år 

Medlemsavgiften kan betalas via GLOF:s
plusgiro 38 07 47-6