19 mars, 2020

Inställt årsmöte för GLOF

Inställt årsmöte för GLOF
GLOF:s årsmöte den 31 mars ställs in. Vi vill att så många som möjligt av våra medlemmar ska kunna delta på årsmötet och som läget är nu med coronavirusets spridning i landet bedömer vi att årsmötet inte kommer ha ett tvärsnitt av medlemmarna närvarande. Information om när årsmötet istället kommer att ske läggs upp på hemsidan och informeras via HÄX- och GÄX-larm.

/ Styrelsen