Riktlinjer om integritetsskydd

Dataskyddsförordningen

Den 25 maj 2018 började den nya lagen om hur man behandlar personuppgifter att gälla. Lagen gäller inom hela EU och heter Dataskyddsförordningen. Du kan läsa om lagen på Datainspektionens hemsida här: www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/ Alla företag, organisationer och myndigheter måste anpassa sig efter lagen, även vi. En viktig del är att informera om hur vi arbetar med dessa frågor. Därför får du denna information om våra riktlinjer för integritetsskydd som beskriver hur vi använder och skyddar dina uppgifter och vilka rättigheter du har. 

  1. Om GLOF, en del av BirdLife Sverige

Föreningen är till för alla som är intresserade av fåglar och natur och vill stödja vårt arbete med fågel- och naturskydd samt forskning. Vår vision är en ljus framtid för fåglar och människor. Tack vare din delaktighet i föreningen kan vi arbeta mot det målet.

  1. Vilka personuppgifter hanterar vi?

Personuppgifter som lagen gäller är sådana som ensamt eller tillsammans med en annan uppgift kan identifiera dig som specifik person. Exempelvis så kan ett postnummer antagligen inte peka ut dig som individ, men tillsammans med ditt eventuellt ovanliga förnamn går det kanske.

När du är medlem i föreningen så ligger vissa av dina personuppgifter i våra register. Uppgifter som vi kan ha om dig som medlem är; förnamn, efternamn, gatuadress, postnummer, ort, e-postadress och telefonnummer.

  1. Hur använder vi dina uppgifter?

Vi använder dina uppgifter för att be dig betala din medlemsavgift, skicka ut medlemstidning och för att bokföra dina betalningar.  På vår hemsida finns en cookiepolicy som förklarar hur du som besökare på vår webb får en liten ”kaka” placerad på din dator för att ditt besök på vår sida skall gå smidigare, och för att vi skall kunna se statistik om hur många besökare vi har haft. Inga personuppgifter sparas i statistiken.

Vi behandlar personuppgifter på ett säkert sätt, och vi tillämpar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personlig information mot oavsiktlig eller olaglig radering, intrång, förändring samt obehörigt avslöjande eller åtkomst. 

  1. Vilken information lämnas till andra?

För att kunna leverera tidning och skicka ut medlemsavisering så skickas en fil med namn och adressuppgifter till vår leverantör för ändamålet. Vi delar inte dina uppgifter vidare i marknadsföringssyfte, vi säljer inte personuppgifter och låter inte tredje part få tillgång till våra register eller e-posthantering. 

I vissa situationer kan vi vara tvingade att lämna personuppgifter som svar på förfrågningar från övervakande myndigheter. Vi kan även behöva lämna ut personuppgifter om lagen kräver detta, exempelvis som svar på fråga från rättsväsendet.

  1. Var lagras uppgifterna?

Vårt medlemsregister ligger offline hos vår kassör. Vi som ansvarar för dina uppgifter är personuppgiftsansvariga.  Våra datorer skyddas av lösenord och vi har inga personuppgifter lagrade i olåsta utrymmen. 

Vi har rutiner för uppdatering, gallring och radering av uppgifter. Alla uppgifter som sparas skall vara korrekta, vilket innebär att när vi fått veta att du t ex flyttat eller bytt namn, så ändras dina uppgifter i vårt system. Om du säger upp ditt medlemskap så sparas dina uppgifter i vårt system i 24 månader för statistikens skull. Fakturor i ditt namn sparas enligt bokföringslagen i 7 år. När uppgifter raderas ur våra register så sker en anonymisering, viss statistik ligger kvar för att vi skall kunna se hur många medlemmar vi haft vid en viss tidpunkt, men dessa uppgifter kan inte härledas till en person.

  1. Vilken rättslig grund har vi?

Vi behandlar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen artikel 6.1 f, ett berättigat intresse. För att du ska kunna vara medlem hos oss så behöver vi kunna spara uppgifter om dig. För uppgifter som behövs till fakturor eller betalningar är det Bokföringslagen som säger att vi skall spara alla underlag i 7 år. Våra underlag sparas på sedvanligt vis i arkiveringsboxar i ett låst utrymme.

  1. Vilka rättigheter och val har du?

Som medlem har du rätt att när som helst se vilken information vi har sparat om dig, korrigera dina uppgifter eller begära radering av uppgifter. Vi kan inte radera uppgifter om dig som fortfarande är medlem. För att hålla din personliga information uppdaterad rekommenderar vi att du informerar oss om förändringar och felaktigheter. För att se och uppdatera personlig information, få information om hur länge vi avser att behålla den personliga informationen eller andra frågor som är relaterade till åtkomst av personlig information så kontaktar du vår kassör, se styrelse, och begär ”personuppgiftstatus”.

Om du anser att vi har brustit och du har lidit skada på grund av brott mot dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen och vi inte har hanterat detta på ett korrekt sätt, så kan du anmäla detta hos Datainspektionen som är den övervakande myndigheten. 

  1. Så här gör du för att kontakta oss

Du når oss via, se styrelse.

Om det gäller information om dina personuppgifter som finns sparade hos oss får du hjälp av vår kassör.

När du skickar e-post eller ringer till oss, får du svara på motfrågor om dina personuppgifter för att vi skall kunna säkerställa vem du är, innan vi lämnar ut information om vad som finns sparat hos oss. Om du kontaktar oss för en familjemedlems räkning kommer du att få svara på liknande frågor innan vi kan hjälpa dig.

Tack för att du läst!

Med vänlig hälsning,

Mats Axbrink, Ordförande GLOF